Język:

Darmowe Randki Online na |darmowe randki polonia|randki dla poloni|niemcy,belgia,holandia,anglia,francja,randki dla polaków,na emigracji,dla emigrantów


Definicje
1.1 
Serwis - strona internetowa EvonDating.com

1.2 
Panel - skrypt do zarządzania Kontem.

1.3 
Konto - dane pobierane w trakcie procesu rejestracji w Serwisie oraz edytowane poprzez Panel.

1.4 
Użytkownik osoba zarejestrowana w Serwisie, posiadająca swoje Konto.

1.5 
Administrator - właściciel Serwisu

1.6 
Gość - osoba odwiedzająca Serwis, nie posiadająca swojego Konta.

 
 

Postanowienia ogólne
2.1 
Użytkownikiem Serwisu może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat.

2.2 
Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

 

2.3 
Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza Jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych przez Administratora Serwisu w celu świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883), w szczególności do publikacji treści ogłoszeń oraz korespondencji Administrator-Użytkownik jak i również otrzymywanie informacji drogą elektroniczną o charakterze handlowym.

2.4 
Rejestracja i korzystanie z Konta w Serwisie jest bezpłatne.

2.5 
W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia regulaminu, może on usunąć Konto Użytkownika bez informowania go o tym fakcie.

 
 

Rejestracja i zarządzanie Kontem
3.1 
Dla pełnej aktywacji Konta wymagana jest jego rejestracja, aktywacja linkiem przesłanym w poczcie e-mail oraz poprawne wypełnienie szczegółowych danych podczas pierwszego logowania.

3.2 
Użytkownik, który udostępnia zdjęcie na łamach Serwisu oświadcza, iż posiada pełne prawa lub zgodę wymagane przepisami prawa aby zdjęcie to mogło być publikowane w Serwisie. Jeżeli podmioty trzecie wystąpią z roszczeniami do Administratora Serwisu, dotyczących naruszania praw do opublikowanego zdjęcia Użytkownika lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć oświadczenie w formie pisemnej, zwalniające Administratora Serwisu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

3.3 
Dane takie jak numer telefonu stacjonarnego oraz komórkowego, numer gadu-gadu, nick skype nie są wymagane a Użytkownik, który je wprowadza zgadza się na ich publikowanie w formie tekstu na obrazku.

3.4 
Opisy profilu oraz zdjęcia, które zawierają treści erotyczne będą usuwane z Serwisu.


 

Odpowiedzialność, obowiązki
4.1 
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników. Dołoży on jednak wszelkich starań aby Konta niezgodne z tym regulaminem, prawem lub w jakiś sposób naruszające porządek w tym Serwisie były usuwane.

4.2 
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Serwisu celem jego konserwacji lub modyfikacji, bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

4.3 
Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

4.4 
Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek danych kontaktowych poza miejscem do tego przeznaczonym (w szczególności w polu z opisem Użytkownika).

 
 

Postanowienia końcowe
5.1 
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu

5.2 
Regulaminem obowiązującym wszystkich Użytkowników jest ten, publikowany na tej stronie, bez względu na to jaki regulamin Użytkownik akceptował w momencie rejestracji swojego Konta.

5.3 
Ostatnia aktualizacja regulaminu miała miejsce 15-06-2014.